Attraktionslagen, Viktresan

Får man misslyckas?

Eller måste man vara perfekt och smal som alla andra?

Du som följer med mig på min viktresa vet säkert vid det här laget att jag också gjort slut med min kära prins…