Skip to content

Attraktionslagen enligt vår familj

Många undrar vad är attraktionslagen, och hur får man den att fungera? Är attraktionslagen pengar? Eller är den överflöd? Både ja och nej vill jag svara på de frågorna… Attraktionslagen är att ditt liv blir så som du tänker – punkt. I våra hjärnor går det miljontals tankar varje dag… Vi tänker ofta på detContinue reading “Attraktionslagen enligt vår familj”