Attraktionslagen, Viktresan

När det är nog!

På resa, en inre och yttre viktresa