Insikter

Prinsen & Jag…

Jag har hela mitt liv vetat, att en vacker dag är det slut med prinsen och jag…

Jag väntar på att bli kär och någon gång kommer jag att bli kär i en prins. Jag är själv släkt med kungahuset och vill ej ha en sådan prins utan en prins från sagornas värld.